Disclaimer

 

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van ProLinker. Het is niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProLinker. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk door ProLinker voorbehouden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ProLinker kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. ProLinker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. ProLinker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. ProLinker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ProLinker worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van ProLinker.
Operatie is mislukt!
Probeer het later opnieuw. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.